Пластмасови профили

Т - образен профил, PVC 507 и 506 са подходящи, както за прави участъци, така и за прозорци тип арка или с форма на трапец.

Празна категория